Euroopan unionin monen miljardin dollarin suunnitelma talouden elvyttämiseksi

Ne ehdottavat, että 70 prosenttia rahastosta maksettaisiin vuosina 2021–2022. Kuva: Getty Images
Perjantaina Euroopan unionissa (EU) pidetyssä huippukokouksessa keskityttiin monen miljardin dollarin elvytyssuunnitelmaan ja tulevaan talousarvioon, joka ylittää miljardi euroa ja jonka avulla 27 johtajaa etsivät keinoa kääntää COVID-19-pandemian aiheuttaman syvän taantuman sivua.

Tässä ovat eri skenaariot, joita on suunniteltu neuvotteluissa:

Monivuotinen talousarvio
Eurooppa-neuvoston päällikkö Charles Michel ehdotti vuosiksi 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä, joka on 1,074 biljoonaa euroa (noin 1,253 biljoonaa dollaria) eli noin 20 miljardia euroa vähemmän kuin sen helmikuussa ennen koronapiirikriisivirusta.

Perinteisen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja koheesiorahastojen osuus on 61 prosenttia kokonaismäärästä, vaikka Michel leikkasikin sen määrän edellisestä suunnitelmasta, jotta se olisi tmukaa uusiin eurooppalaisiin painopisteisiin, jotka liittyvät ekologisiin ja digitaalisiin siirtymävaiheisiin ja rajavalvontaan.

840 miljardin dollarin elvytyssuunnitelma
Euroopan komissio ehdotti ennennäkemätöntä elvytysvälinettä vuosiksi 2020–2024, joka on 750 miljardia euroa (840 miljardia dollaria), jonka Bryssel lainaisi markkinoilta 27 euron puolesta, mikä on virstanpylväs Eurooppa-hankkeessa.

Rahastossa hahmotellaan Pariisin ja Berliinin esittämää suunnitelmaa, jonka mukaan tukea myönnetään puoli biljoonaa euroa, erityisesti Italian ja Espanjan kaltaisille maille, jotka kärsivät eniten pandemiasta.

Michel ehdottaa, että 70 prosenttia rahastosta maksetaan vuosina 2021–2022 esimerkiksi väestön, työttömyyden ja BKT:n kaltaisten kriteerien perusteella viimeisten viiden vuoden aikana.

Kaksi kolmasosaa tuesta ja kolmannes lainoista
Elvytysrahaston kokonaismäärä ei ainoastaan jaa johtajia, vaan myös niiden uudelleenjako puolen biljoonan euron tuen ja loput 250 miljardin euron lainat, jotka vastaanottava hallitus maksaa takaisin.

Yli 300 miljardia EU:n uudistuksiin
”Elpymisen helppous ja selviytymiskyky” on elvytysrahaston ytimessä oleva ohjelma, jolla pyritään ”laajamittaiseen taloudelliseen tukeen” jäsenvaltioille.

Jotta tämä väline voitaisiin käyttää, kunkin maan on esitettävä kansallinen uudistus- ja investointisuunnitelma, jossa otetaan huomioon komission vuosittaiset suositukset ja sen uudet painopisteet, jotka perustuvat ekologiseen ja digitaaliseen siirtymiseen.

Tuen muodossa käytettävissä oleva määrä on 310 miljardia euroa (354 miljardia dollaria), mikä lisäisi 250 miljardin euron lainoja.

Jotta nykyiset johtajat pysyisi tilikelpoisissa, Eurooppa-neuvoston johtaja ehdottaa tuen aloittamista vuodesta 2026 alkaen, joka on käsiteltävänä olevan monivuotisen rahoituskehyksen toiseksi viimeinen vuosi, kaksi vuotta aikaisemmin kuin komissio on ehdottanut. Tuet päättyisivät vuonna 2058.